Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Zakład produkcji energii z biomasy

Wdrożenie:

System wdrażany jest we Wrześni w woj. wielkolskim.

Założenia i rezultaty:

Zakres przedsięwzięcia (projektu) obejmuje wykorzystanie osadów ściekowych oraz innej masy organicznej jako odnawialnego nośnika energii. Konwersja (przemiana) masy organicznej polegać będzie m.in. na jej fermentacji metanowej (pierwszy stopień przetworzenia). Wytworzony, w tym procesie biogaz to źródło energii dla systemu (elektrociepłowni biogazowej) prądotwórczo-cieplnego, w którym w skojarzeniu wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.

Podstawowe elementy proponowanego przedsięwzięcia to biogazownia i agregaty kogeneracyjne oraz instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię. Projektowany system konwersji biomasy będzie ściśle zintegrowany z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Do procesu fermentacji metanowej dostarczany będzie osad z osadników wtórnych, a więc otwarte komory fermentacyjne zostaną wyłączone z użytkowania. Komory te będą wykorzystywane po wykonaniu zadaszenia jako zbiorniki do okresowego gromadzenia masy pofermentacyjnej. Odciek (frakcja płynna po odwirowaniu masy pofermentacyjnej) kierowana będzie do oczyszczalni ścieków.

Drugi stopień przetworzenia masy organicznej polegać będzie na termicznej przeróbce frakcji stałej masy pofermentacyjnej (po wirówce) oraz wykorzystania energii cieplnej spalin odlotowych z agregatów kogeneracyjnych, w których spalany będzie biogaz. W instalacji termicznej przeróbki biomasy wykorzystane będą, jako wspomagające źródło energii, nadwyżki biogazu gromadzone w samodzielnym zbiorniku. System ten (instalacja) będzie zintegrowany z instalacją biogazowni oraz z kotłownią miejską (opcjonalnie).

Elementy systemu:

  • Biogazownia.
  • Agregaty kogeneracyjne.
  • Instalacja do termicznej konwersji biomasy na energię.
  • Oczyszczalnia ścieków.

Wytwarzane produkty:

  • produkcja energii elektrycznej,
  • produkcja energii cieplnej,

Schemat ideowy systemu:

Schemat Września
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024