Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wsparcie europejskich regionów w innowacji
na rzecz zrównoważonej produkcji
oraz efektywnego wykorzystania
biomasy drzewnej

ROKWOOD LOGO

O projekcie

Biomasa jest coraz częściej postrzegana jako ważne źródło energii dla Europy. W 2009 r. Komisja Europejska ustaliła wiążący cel w zakresie energii odnawialnej, jakim jest 20% udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym do 2020 r. Aby to osiągnąć, Komisja Europejska zaproponowana strategię, która polega na zwiększeniu wykorzystania energii z biomasy, głównie zrębek oraz biomasy rolniczej, gdyż posiada ona największy potencjał.

Produkcja oraz handel biomasą okazały się obiecującą gałęzią w sektorze, który wymaga odpowiednich rozwiązań, aby móc zareagować na międzynarodowy popyt. W porównaniu do tradycyjnego sektora energetycznego, strukturę europejskiego sektora biomasy charakteryzują małe i średnie przedsiębiorstwa. Przemysł energii odnawialnej zatrudnia obecnie ponad 1,5 mln osób. Najnowsze badania przewidują, że do 2020 r., zostanie utworzonych prawie o 3 mln więcej miejsc pracy, szczególnie dla rolników, producentów sprzętu, instalatorów, techników, konstruktorów i inżynierów.

Projekt ROKWOOD będzie wspierał międzynarodową współpracę pomiędzy sześcioma europejskimi klastrami badawczymi w celu poprawy badań i rozwoju oraz wprowadzania na rynek i zwiększenie inwestycji w produkcję biomasy i wykorzystanie jej na poziomie regionalnym. Sześć regionalnych klastrów uczestniczących w projekcie będzie odpowiedzialnych za koordynacje projektu w celu opracowania wspólnego planu działania (JAP) na szczeblu europejskim, który będzie dążył do rozwoju gospodarczego poprzez prowadzenie badań i rozwoju technologicznego w zakresie wybranych kwestii zrównoważonej produkcji i efektywnego wykorzystania biomasy drzewnej.

Każdy regionalny klaster badawczy jest reprezentowany w projekcie ROKWOOD przez trzech partnerów zgodnie z modelem ?triple-helix? (model potrójnej helisy): podmiot gospodarczy, podmiot badawczy i lokalne/regionalne władze. W celu zapewnienia szerokiego upowszechniania rezultatów projektu pomiędzy zainteresowanymi stronami (np. przedstawiciele przemysłu, producenci biomasy, organizacje badawcze) do konsorcjum przyłączyło Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biomasy (EUBIA)Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024