Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej
BIOHEAT LOGO

Nie od dziś wiemy, że potencjał alternatywnych źródeł energii jest wystarczający by zastąpić nimi paliwa kopalne. Wśród wszystkich dostępnych źródeł energii odnawialnej (OZE) bioenergia jest uważana za najbardziej obiecujące, trwałe oraz bezpieczne źródło w Europie. W przeciwieństwie do paliw kopalnych jej dostępność nie stanowi problemu, a zastosowanie jest elastyczne i posiada szeroki zakres. Główne dziedziny wykorzystania bioenergii to bez wątpienia ciepłownictwo i chłodnictwo.

Za względu na to, że systemy ogrzewania w krajach Europy Wschodniej są najbardziej energochłonne, wykorzystanie biomasy jako alternatywy dla paliw kopalnych oznaczałoby istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tych krajach, co przyczyniłoby się do spełnienia wymogów stawianych przez Unię Europejską. Niestety pomimo swoich możliwości biomasa nie jest powszechnie wykorzystywana. Dlaczego?

Między innymi brak specjalistycznej wiedzy na temat jej pozyskania i przetwarzania powoduje bariery i ograniczenia w jej powszechnym stosowaniu, także brak skutecznych systemów wsparcia dla produkcji ciepła. Przykładem mogą być stosowane już w niektórych krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce certyfikaty zielone. Skierowane są on wyłącznie dla produkcji energii elektrycznej wykorzystującej biomasę, a nie uwzględniają już produkcji energii cieplnej.

Aby eliminować te bariery oraz zapobiegać kolejnym powstał projekt BIO-HEAT (IEE/09890/ S12.558326), współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach projektu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Jego głównym celem jest promowanie wykorzystania biomasy pochodzącej z plantacji zagajników o krótkiej rotacji (ZKR) jako źródła energii dla systemów stosowanych w ciepłownictwie miejskim w krajach Europy Wschodniej (w Czechach, Rumunii, Polsce, Słowacji oraz na Litwie). Jednym z kluczowych działań projektu jest organizacja warsztatów oraz seminariów, skierowanych głownie do rolników, leśników, właścicieli gruntów, inżynierów zajmujących się ciepłownictwem, dostawców energii cieplnej, władz lokalnych sektora energii i ochrony środowiska oraz innych osób zainteresowanych ta tematyką.

Dzięki tym działania każdy z zainteresowanych może dowiedzieć się m.in. o możliwościach i potencjale zagajników o krótkiej rotacji, o zaproponowanych rozwiązaniach dla technicznych i innych barier utrudniających wykorzystanie zagajników o krótkiej rotacji jako alternatywnego źródła energii cielnej, a także poznać najlepsze praktyki wykorzystania ZKR w systemach ciepłownictwa w Polsce.

Warsztaty oraz szkolenia w ramach BIO-HEAT są dwudniowe. Pierwszego dnia odbywają się wykłady, prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, natomiast na drugi dzień zaplanowana jest dyskusja ?round table? oraz wyjazd studyjny do elektrociepłowni oraz na plantacje zagajników o krótkiej rotacji.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024