Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Innowacje

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to również poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Współpracujemy z wysokiej klasy inżynierami i specjalistami oraz jednostkami naukowymi. Projektujemy dedykowane rozwiązania technologiczne dla przemysłu z takich dziedzin jak:

 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • innowacyjne obiegi ciepła i energii,
 • innowacyjne metody i techniki oczyszczania ścieków,
 • usprawnianie przepływów mas i energii,
 • innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów, w tym ścieków,
 • produkcja biopaliw I, II, III generacji,
 • wykorzystanie alg w przemyśle,
 • zastosowanie w przemyśle ogniw paliwowych,
 • produkcja butadienu,
 • inteligentne sieci energetyczne - zarządzenie energią SMART GRID,
 • innowacyjne technologie termicznej utylizacji.

Projektujemy rozwiązania na zlecenie naszych klientów, ale także prowadzimy działalność rozwojową, której rezultatem są zastrzeżenia patentowe:

 • "Sposób hydrolizy surowca lignocelulozowego w procesie ciągłym"
  data zgłoszenia: 31.05.2011, zgłoszenie pod numerem P. 395072
 • "Kompleksowy system zagospodarowania osadów ściekowych i innej biomasy, zwłaszcza jako odnawialnego źródła energii"
  data zgłoszenia: 01.09.2008, zgłoszenie pod numerem P.385987
 • "Sposób wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, nawozów i/lub pasz oraz etanolu z płodów rolnych i odpadów poprodukcyjnych w przemyśle rolno przetwórczym"
  data zgłoszenia: 20.08.2008r, zgłoszenie pod numerem P.385950
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024