Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Elektrociepłownia wytwarzająca energię z odpadów oraz zakład produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłu papierniczego

Wdrożenie:

System planuje się wdrożyć w gminie Świecie, woj. kujawsko-pomorskie.

Założenia:

Planowana inwestycja to innowacyjny, autorski projekt, który służyć będzie realizacji podstawowego zapisu obowiązującej ustawy o odpadach mówiącego o konieczności poddawania wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi. Inwestycja polegać będzie na budowie hali z zapleczem magazynowym ? boksy, w której przetwarzane będą odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury. Odpady te będą rozdrabniane, suszone, a następnie brykietowane w zespole brykieciarek hydraulicznych, tak aby nadać im parametry odpowiednie dla formowanego paliwa alternatywnego. Dodatkowo przy pomocy separatorów metali sortowany będzie drut - pozostałość z belowania makulatury. Usunięte elementy metalowe będą kierowane osobnym taśmociągiem do kontenerów zbiorczych, a następnie przekazywane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie recyklingu metali. Dla większego wykorzystania ciepła odpadowego w instalacji pracować będzie również turbina ORC. Napędzana będzie ona ciepłem pochodzącym z suszarni bębnowej. Wytworzone paliwo alternatywne będzie następnie magazynowane i sukcesywnie spalane w elektrociepłowni, która stanowi drugi z elementów inwestycji.

Elementy systemu:

 • hala sortownicza z zapleczem sanitarno-administracyjno-socjalnym,
 • zadaszona platforma przyjęcia odpadów i magazynowania surowców wytworzonych w zakładzie,
 • hala przyjęcia i przygotowania odpadów do termicznej utylizacji,
 • budynek kotłowni i maszynowni,
 • zespół filtrów oczyszczających spaliny,
 • waga samochodowa,
 • plac składowy.

Rezultaty:

 • wytworzenie paliwa alternatywnego, które znajdzie zastosowanie w energetyce,
 • odzysk metali,
 • wykorzystanie odpadów, które do tej pory kierowane były wyłącznie do unieszkodliwienia poprzez składowanie,
 • ograniczenie zanieczyszczeń generowanych do środowiska poprzez zastąpienie konwencjonalnych nośników energii, tj. węgiel, paliwem ekologicznym,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko odpadów,
 • uzyskiwanie "zielonej energii" wytwarzanej w procesie kogeneracji ze spalania odpadów komunalnych.

Wytwarzane produkty:

 • energia elektryczna,
 • formowane paliwo alternatywne,
 • zlom stalowy.

Schemat ideowy systemu:

Schemat Swiecie
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024