Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

OSIW-EKO Centrum szkoleniowo-wdrożeniowe alternatywnej energii i paliw oraz ochrony środowiska

OSIW

Wdrożenie:

System projektowany dla OSiW OHP w Człuchowie.

Założenia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne to autorskie i innowacyjne rozwiązanie technologiczno-techniczne umożliwiające wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii i efektywne sterowanie energią pozyskaną.

W proponowanych technologiach zastosowane i zintegrowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne spełniające wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technik). Pozwoli to na osiągnięcie efektu synergii, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym. Przy realizacji oddzielnie, niezależne od siebie poszczególnych elementów systemu, taki efekt nie jest możliwy do osiągnięcia.

Elementy systemu:

  • panele słoneczne,
  • ogniwa fotowoltaiczne,
  • pompa ciepła,
  • ogniwo paliwowe (wodorowe) z wytwornicą wodoru i ze zbiornikami magazynowującymi,
  • elektrownia wiatrowa,
  • agregaty kogeneracyjne napędzane gazem ziemnym Gz?50

Rezultaty:

Planowane przedsięwzięcie jest działaniem innowacyjnym. Będzie miało charakter szkoleniowy oraz wdrożeniowy. Przyniesie także konkretne, niemałe korzyści ekonomiczne. Celem projektu jest wdrożenie proponowanych systemów technicznych i technologicznych, uzyskanie konkretnych korzyści środowiskowych i ekonomicznych oraz wykorzystywanie utworzonej bazy miedzy innymi do szerokiego podnoszenia wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł energii i ochrony środowiska, poprzez prowadzenie na różnych poziomach edukacyjnych szkoleń i praktyk w tym zakresie.

Wytwarzane produkty:

  • energia elektryczna (wytwarzana z odnawialnego źródła energii),
  • energia cieplna (wytwarzana w skojarzeniu z energią elektryczną i odzyskiwana),

Schemat ideowy systemu:

Schemat OSiW
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024