Welcome to our website

As a consulting company, EKSPERT-SITR LTD in Koszalin came into being on the 1st of March 1992.

Więcej

Cooperation

We work with research institutions, agricultural advisory centers, experts from various fields.

Więcej

Environmental protection

We develop such reports on the impact of projects on the environment with particular emphasis on projects related to renewable energy sources.

Więcej

RES Projects

We carry out projects co-financed from the European Social are called upon.

Więcej

Technology and construction projects

We develop technology and construction projects in the field of renewable energy sources adapted to the conditions and requirements of the investor and the resources held by him.

Więcej

Real Estate Appraisal

Więcej

EKSPERT-SITR publications

Year 2012

 1. Najnowsze osiagnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań. (Projekt "Upowszechnianie badań na temat odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie i ochrona własności intelektualnej z tego obszaru." ) ISBN 978-83-62621-04-0. Koszalin 2012

  Pobierz książkę

Year 2010

 1. Odnawialne źródła energii. Nasza przyszłość. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (Projekt "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych." ) ISBN 978-83-62621-00-2. Koszalin 2010

Year 2009

 1. Odnawialne źródła energii. Technologie, legislacja, ekonomika. (Projekt "Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii." ) ISBN 978-83-923087-9-9. Koszalin 2009

Year 2008

 1. Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.(Projekt "Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem walorów ekologicznych i gospodarczych terenu." ISBN 83-923087-8-6 Koszalin 2008

Year 2006

 1. Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych - raport. (Projekt "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych". PFRON) ISBN 83-923087-5-1. Koszalin 2006
 2. Praktyczne aspekty rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - materiały szkoleniowe. (Projekt "Badanie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych". PFRON) ISBN 83-923087-6-X. Koszalin 2006
 3. O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce. (Projekt "Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.") ISBN 83-923087-5-1. Koszalin 2006

Year 2005

 1. Dobrostan zwierząt - owce. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-3-5. Koszalin 2005
 2. Dobrostan zwierząt - drób. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-4-3. Koszalin 2005
 3. Dobrostan zwierząt - konie. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-2-7. Koszalin 2005
 4. Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna. (Projekt "Szkolenia dla rolników z województwa łódzkiego na temat dobrostanu zwierząt." ) ISBN 83-923087-1-9. Koszalin 2005

Year 2004

 1. Krajowy Program Rolnośrodowiskowy - Zasady uczestnictwa i wymogi produkcji rolniczej (Projekt SAPARDPL-6-11/01) Koszalin 2004

rok 2003

 1. Odnawialne źródła energii (Phare 2000 - Specjalny Projekt na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego) Koszalin 2003
 2. Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD (Projekt SAPARD PL-7-02.01) Koszalin 2003
 3. Dbałość o jakość żywności i środowisko naturalne w tradycyjnej produkcji rolniczej (Projekt SAPARD PL-6-05/00), Koszalin 2003

Year 2002

 1. Rozwój obszarów chronionych w kontekście wymogów wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Zadania zlecone MRiRW, Koszalin 2002

Year 2001

 1. Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych (Zadania zlecone MRiRW, Koszalin 2001

Year 2000

 1. Systemowe wyróżnianie krajowych produktów rolnych i przetworów spożywczych w celu ich promocji na rynkach krajowych i zagranicznych Projekt Phare/ FAPA PL9607-02-10), Koszalin 2000
 2. Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej. Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polska gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego (Projekt Phare/ FAPA PL9607-02-12, Koszalin 2000
 3. Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19), Koszalin 2000
 4. Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-23), Koszalin 2000
 5. Kongresy rolnictwa europejskiego. Europejski Model Rolnictwa. Lobbing rolny w Brukseli. (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-23), Koszalin 2000
 6. Zalecenia do planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań w państwach Unii Europejskiej (Projekt Phare/ FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 7. Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 8. Organizacje rolnicze w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Kongres Rolnictwa Europejskiego Kraków 25-26 wrzesień 2000 rok (Projekt Phare/ FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 9. Informacje dla wsi i rolnictwa. Regionalne Centra Informacji - założenia i zasady działania (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000
 10. Program SAPARD (Projekt Phare/FAPA PL9704-01-19) Koszalin 2000

Year 1999

 1. Normy i standardy dla mleka, produktów mlecznych, warzyw i owoców w Unii Europejskiej (Projekt Phare/FAPA PL9607-02-09), Koszalin 1999
 2. Przewodnik inwestycyjny dla gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych (Projekt Phare/ FAPAPL9607-02-09), Koszalin 1999
 3. Zadania i model organizacyjny organizacji producentów rybnych (Phare/FAPA PL9607-02-12), Koszalin 1999
 4. Kąty Polskie - biuletyn informacyjny dla gmin uczestniczących w projekcie Phare/FAPA PL 9607-02-10), Koszalin 1999

Year 1998

 1. Grupy marketingowe producentów mleka wobec przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Zadania zlecone MRiGŻ), Koszalin 1998
 2. Rozwój wsi i rolnictwa w integracji z Unią Europejską (Zadania zlecone MRiGŻ), Koszalin 1998

Year 1997

 1. Poradnik dla osób poszukujących sukcesu w działaniach grupowych na rynku rolnym (Projekt Phare/FAPA P9312-08-01), Koszalin 1997
Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024