Witamy na naszej stronie

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. to firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Więcej

Projekty z OZE

Realizujemy projekty współfinsowane z Europejskiego Fuduszu Społecznego.

Więcej

Współpraca

Współpracujemy z placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, ekspertami i rzeczoznawcami z różnych dziedzin.

Więcej

Projekty technologiczno-budowlane

Opracowujemy projekty technologiczno-budowlane z zakresu OZE dopasowane do warunków i wymagań inwestora oraz posiadanych przez niego zasobów.

Więcej

Wycena nieruchomości

Profesjonalnie wyceniamy grunty rolne, nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Określamy wartość prawa własności nieruchomości.

Więcej

Ochrona środowiska

Opracowujemy m.in. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Więcej

O firmie

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie jako firma konsultingowa powstała 1 marca 1992 roku w wyniku przekształcenia Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego SITR, który funkcjonował już od 1956 roku.

Prezes Zarządu - Danuta Jasiakiewicz

Główne obszary działalności firmy to:

  • działalność projektowa w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • rozpowszechnianie nowoczesnych technologii z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,
  • realizacja prac na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • opracowanie programów ochrony środowiska, przeglądów ekologicznych i raportów oddziaływania na środowisko,
  • wycena nieruchomości i urządzeń.
  • projektowanie oczyszczalni ścieków, biogazowni i farm wiatrowych,
  • opracowywanie publikacji,
  • działalność doradczo - konsultingowa,

Wykonywanie celów i zadań statutowych naszej firmy możliwe jest dzięki wypracowaniu doskonałych kontaktów i współpracy merytorycznej, oraz organizacyjno-technicznej z ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, placówkami oświaty na terenie kraju. W realizacji naszych prac udział biorą eksperci i rzeczoznawcy ze środowisk naukowych i praktycy, którzy swoje predyspozycje fachowe potwierdzili uprawnieniami państwowymi i rekomendacjami elitarnych środowisk stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

EKSPERT-SITR posiada partnerskie kontakty z jednostkami administracji państwowej różnych szczebli, a także rozległą praktykę we współpracy z organami administracji samorządowej wszystkich szczebli. Dodatkowo, mamy wiele sukcesów w wykonywaniu zleceń i zadań komercyjnych na rzecz podmiotów działajacych w sektorze rolnictwa i innych dziedzin gospodarki.

Nasza firma wykonała do tej pory około 3000 profesjonalnych analiz z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, ekspertyz ekonomicznych i prawnych, operatów ochrony powietrza, oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyz dotyczących zagospodarowania odpadów.

EKSPERT-SITR Sp. z o.o. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Panel
Wykonanie: EKSPERT-SITR Spółka z o.o. 2010-2024